ANACOOP: hasubijwe amahera bivugwa ko yari yanyurujwe

Inyuma y’amakuru twabashikirije ku mafaranga yanyurujwe mu kigo ANACOOP (Kijejwe gukurikirana uko amakoperative akora mu Burundi). Ayo mafaranga arenga gato imiriyoni amajana abiri yoba yaramaze kwemerwa, mbere aranasubizwa.

Amakuru ava mu begereye iyo dosiye avuga ko ku mugoroba w’umusi wa mbere uwujejwe intwaro n’ubutunzi yaraye asubije imiriyoni mirongo irindwi n’umunani (78 000 000) z’amafaranga y’Amarundi.

Ayo makuru nyene yemeza ko hasinywe hemezwa ko izindi miriyoni zirenga zababa mirongo ibiri n’icenda (28 800 000) z’amafaranga y’Amarundi zisubizwa kuri uwu wa gatanu.

Ku miriyoni zirenga gato amajana abiri twari twababwiye, 106 800 00 muri izo nizo zemewe ziranaboneka ko zanyurujwe. Ariko, bamwe mu bakozi ba ANACOOP bafise amakenga. Baranerekana aho izo zindi miriyoni zirenga ijana ziri:

  • Impapuro zerekana ikoreshwa ry’imiriyoni mirongo mirongo irindwi na zitandatu (76 000 000) zabonetse inyuma y’uko iryo nyuruzwa ry’amahera rigiriye ahabona. Mu gihe ibikorwa vyari bigenewe izo noti vyabaye mu kwezi kwa ntwarante, bakaba batumva ukuntu izo mpapuro zoboneka hafi mu kwezi kwa gatandatu.
  • Hoba hari ayandi ashika imiriyoni mirongo ibiri z’Amarundi (20 000 000) zitavuzwe, izo nazo zikaba zagiye mu vyo gukotesha imiduga, ariko birimwo igipfungu nk’uko bavyigana.

Ayo mafaranga bivugwa ko yari yanyurujwe yavuye kuyo ikigega ca Reta cari cayaronkeje ikigo ANACOOP kugira ngo akore mu gukarihiriza ubwenge abarimyi b’imiceri bo mu ntara cumi na zine zigize Uburundi (uwu ni umuce wa mbere), hamwe no gukarihiriza ubwenge batatu mubaserukira amakoperative yo ku mitumba yose igize igihugu (umuce wa kabiri).

Inyuma ry’izimira ry’ayo mafaranga ( amakuru yacu ng’aya : http://bit.ly/3arkzn0 ) haciye hahindurirwa amabanga abarongoye ubuzi butandukanye. Abakozi ba ANACOOP bakibaza ko umuyobozi mukuru mukuru wa ANACOOP yashatse ko ivyabaye bitomenyekana. Evrard Ndayikeje aramutswa ANACOP we asigura ko yabikoze ” kugira ngo akazi kagende neza”.
Ariko, amakuru dufise akaba avuga ko atagishije inama urwego nyobozi rwa ANACOOP, mu gihe ariko amategeko yavuga.

Amakuru dukesha abegereye dosiye, avuga ko ubu ayo mafaranga ari mu minwe y’ubugenduzi bukuru mu bushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n’umutekano.