Burundi: abigisha bafise ubumenyi buke bagiye gukarihirizwa ubwenge

Hagiye gukoreshwa ikibazo ku bigisha kugira ngo haboneke abigisha bafise ubumenyi buke maze bahabwe inyigisho zo kubanagura (recyclage). Asigura ko hari abigisha bimaze kuboneka ko hari abigisha babesha ko bariko batanga ubumenyi ariko batanga ubudakwiye. Kubwa François Havyarimana, iryi nagurwa rirakenewe.

Abazoronswa izo nyigisho nta mahera bazoronswa

Ku bw’umushikiranganji w’indero, inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi Reta yaragize akigoro irabigisha ariko bigaragara ko ata bumenyi abo bigisha bafise. Akavuga ko muri izo nyigisho itoheza ngo ibahe amahera. Ahuhwo, ngo iyo biba bigaragariye mu gisata c’abigenga, abo bigisha bociye birukanwa.
Ku rundi ruhande, ngo ni bo botegerejwe kuriha Reta kuko izoba iriko irabigisha.
Ivyo, umushikiranganji w’indero abishikiriza anagabisha abohava bagira amanyanga bagomba kuja muri izo nyigisho bibaza ko harimwo amahera, canke bakagomba kubishiramwo amanyanga yandi nk’uko vyabaye mu kibazo co gutanga akazi.
No mu gutora abo bigisha bagera ku bihumbi mirongo itatu bafise ubumenyi buke, hazokoreshwa ikibazo nk’uko abandanya abisigura.

N’ahandi nibikorwe kuko si abarimu gusa

Umwe mu bigisha bashavujwe n’iyo ngingo avuga ko kuvuga ko abigisha bafise ubumenyi buke ari agasuzuguro no kwibagira abagize uruhara ngo umwe wese agire aho ashitse.
Mw’ijwi ryahanahanywe ku mbuga zitandukanye, uwo mwigisha asigura ko ahubwo hari hakwiye kuronderwa aho ingorane zibera. Aha akavuga ko mu buzi butandukanye bwose no mu bashirwa mu mabanga bobanza gukora ibibazo hagahabwa akazi ata nkunzi, baravye ico umwe wese ashoboye. Uwo mwigisha kandi arasaba ko ico kibazo co kuraba ubumenyi buke mu bakozi kitokoreshwa mu barimu gusa, ahubwo ko cokoreshwa n’ahandi nko mu gisata c’ubuvuzi, mu gisirikare, mu gipolisi (mukuduga igarade), …
Ivyo ngo vyotuma igihugu kimenya ko kiriko gikoresha abafise ubumenyi bukwiye.

Abigisha barenga ibihumbi 30 bafise ubumenyi buke, ni bo bategekanijwe guhabwa izo nyigisho zo kunagurirwa ubwenge gushika mu kwezi kwa gatandatu k’umwaka wa 2022 nk’uko bimenyeshwa n’ubushikiranganji bujejwe indero.