Burundi: umwimbu w’amamesa uriyongera, ariko ibiciro bikaduga

Ni umwitwarariko uri mu batari bake. Hari ibihe igiciro c’amamesa kiduga, ikindi gihe kikamanuka. Muri iki gihe, ibiciro vyaraduze cane. Vyoba biva kuki? Ihindagurika ry’ibihe ni kimwe mu bibituma. Mu kigo OHP basigura ko hari n’amahinguriro y’ibiva mu kigazi yabaye meshi.

Mu kigo OHP (Office de l’huile de palme) baremeza ko umwimbu w’amamesa ugenda wiyongera kuva muri 2010. Ariko abenshi baribaza impamvu ibiciro vyayo biguma biduga.
Mu kigo OHP basigura ko imvo ziri imigwi ibiri.

Christian Nimubona, umuyobozi ajejwe uburimyi muri ico kigo amenyesha ko:

  1. Ibitigiri vy’ibikorwa mu kigazi vyiyongereye: uretse amasabuni, ubwoko bw’amakoto (twokwita amamesa y’umuhondo), hari inganda zabaye nyishi zihingura amamesa. Ivyo bica bituma abayarondera baba beshi, agaca aduza ibiciro.
  2. Ibigazi birafise ibihe bisha cane

Ikigazi ni igiterwa kiba mu burere kama bushushe kandi bugwamwo imvura nyinshi. Chritian Nimubona asigura ko Uburundi buri hagati na hagati.

Kuri ivyo, hari ibihe:

  • Ikigazi gitanga umwimbu mwishi (période de grande production): ico gihe citwa gitugutu kiva mu kwezi kw’icenda kugeza mu kwezi kwa cumi na kabiri
  • Ikigazi gitanga umwimbu ubayabaye (période de moyenne production): ni kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri gushika mu kwezi kwa gatatu
  • Ikigazi gitanga umwimbu muke cane (période de production): iki gihe kiva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw’icenda.

Imwe mu ngorane abenga ibigazi bariko barahura nayo muri ibi bihe, ni ibura ry’ibitoro. Mu gihe amamashini bakoresha asanzwe akoreshwa n’ibitoro, mu gihe umuyahankuba ucitse, mu ntara ya Rumonge bamenyeshako ibitoro biriko biratuma abeshi bahagarika imirimo. Ivyo bigaca bigira ingaruka ku biciro vy’amamesa kw’isoko nk’uko bivugwa na bamwe mu bakorera muri ico gisata.

Ikigazi kiba mu bice vy’igihugu bishushe nk’Imbo, Ukumoso, … Intara zikanye, ikigazi ntikihaba, nk’uko uwo muyobozi ajejwe uburimyi muri OHP arangiza abishikiriza.