Rumonge: abimuriwe mu kigwati ca Mayengo baracafise ingorane

Ubukene bw’amatongo yo kurima, ubukene mu miryango, ukubura ibikorwa bibafasha kuronka uko bibeshaho, ni zimwe mu ngorane iri mu miryango irenga 170 iri ku mutumba #Mayengo. Ni muri zone Kigwena muri komine n’intara ya Rumonge (ubumanuko bushira uburengero bw’Uburundi).

Iyo miryango igizwe n’abagabo, abakenyezi hamwe n’abana bose hamwe barenga 1 500. Bavuga ko abana badakurikira neza mw’ishure kubera batonda baraye ubusa canke biriwe ubusa. Uwuserukira ababa muri ico kigwati agasaba ko abo bana barenga 500 bogaburirwa ku mashure.

Abari muri ico kigo bavuye mu mutumba itandukanye ya zone Gitaza. Ni muri komine Muhuta , intara ya Rumonge nyene. Abakenyezi bavuga ko bari bamenyereye kudandaza. Gushika ubu, barakora urudandazwa rw’ivyamwa, n’utundi dutoduto, ariko bagashikiriza ko bidakwiye. Basaba ko boroswa imitahe kugira ngo bashobore kwisununura.
Abagabo nabo bavuga ko nka bose bazi umwuga wo kuroba. Ariko, ubukene barimwo butuma babura ibikoresho vyo gukora uwo mwuga utunze abanyembo benshi. Basaba gufashwa kugira ngo baronswe ivyo bikoresho.

Lire aussi: https://twitter.com/LaNovaBurundi/status/1514630218958491651?t=pTsXyHdiH8ysLe971cJiWw&s=19

Amashirahamwe nka PNUD yarafashije mu kwubakira amazu iyo miryango. Hariho n’cuma kigabura umuyagankuba cashizwe muri ico kigwati. Ariko bavuga ko uwo muyagankuba ata wo bafise. Bagasaba ko bowuronswa. Ivyo ngo vyotuma ubuzi bwiyongera muri ico kigwati.

Iyo miryango yimuriwe muri ico kigwati inyuma y’aho imvura iguye ikamanura amabuye, agahitana abantu n’ibintu mu mitumba ihanamiye ikiyaga ca Tanganyika. Ni mu gice ca Gitaza, muri komine Muhuta. Hari mu mpera z’umwaka wa 2015.