Mu Burundi haracakenye abigisha banonosoye igiswahili, ahenshi cigishwa n’abatabifitiye ubumenyi

Ururim rw’igiswahili  ruvugwa n’abantu benshi kw’isi kandi rurakoreshwa cane mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y’ubuseruko n’Uburundi burimwo. Mu ntonde z’ivyigwa ahatari hake mu gihugu, urwo rurimi  rwarashizwemwo , ariko mu Burundi haracakenye abigisha banonosoye igiswahili. Ivyo vyavugiwe mu birori vyo guhimbaza umusi mpuzamakungu wahariwe igiswahili vyabereye muri kaminuza y’Uburundi  kuri uwu wa 07 Mukakaro 2023 mu kigo co ku Mutanga .

Nkuko bishikirizwa na Dorothée Nshimirimana, umwigisha w’igiswahili muri za kaminuza ugutanga ubumenyi mu giswahili biracafise intambamyi zifatiye ku kuntu usanga mu mashure urwo rurimi rwigishwa n’abatabifitiye ubumenyi bukwiye.

Afatiye uturorero mw’itohoza umugwi arimwo wakoze mu mwaka w’2018,  Nshimirimana Dorothée avuga ko hari amashure  menshi iyo bumvise ngo umwigisha kanaka avuka aho bavuga igiswahili canke ko asanzwe yigisha indimi baca bagororerako bakamurungika kwigisha ururimi gw’igiswahili kandi atarivyo yize.

Uwundi mugwi uwo mwigisha ashikiriza ni umugwi w’abagira inyigisho mu gihe c’uburuhuko ( séminaires).  Abo rero ngo baravyiga kandi kenshi bitunganywa n’ubushikiranganji bw’indero. Dorothée agira ati: ” Turashimira ubwo bushikiranganji ariko n’ukwibuka ko abanyeshure burya baradutega imitego hari aho batubaza ibibazo bitari muri bimwe mwigisha yabonye muri séminaire bica bigorana kuko mwigisha nta nyishu aheza aronke”.

Niko gusaba ko hotangwa akazi ku bigisha banonosoye kwigisha ururimi rw’igiswahili kugira rumenyekane neza.

Ururimi rw ‘igishahili ruvugwa n’abantu bagera ku  miliyoni ibihumbi amajana atanu kw’isi yose. Muri afrika naho ruri mu ndimi 10 zivugwa n’abantu benshi.