Urwaruka ntahonikora rwo mu kanyosha rwigishijwe imyuga none rurashima intambwe rugezeko

Ribicishije mu mugambi ” Mains fortes”, ishirahamwe YOUTH FOR NEW VISION ryaratanguye kwigisha imyuga yo gushona no kumwa  kuri  bamwe mu rwaruka rwa ntahonikora bo muri zone Kanyosha yo mu gisagara ca Bujumbura.

Nkuko bavyivugira iyo myuga iramaze kubafasha kwitunga. Annick Nzeyimana ni umwigeme areze impfuvyi 18, muri izo nyigisho yaronse , uwo mwigeme yemeza ko yahakuye ubuhinga bwo kumwa imishatsi . Agira ati: “Kare ntaratangura kumwa,narabura ivyo ngaburira abana ariko uyu musi ndabironka kubera ndakora nkaronka ayo gusuma.”

Samuel Irishura, umusore wo muri quartier Kajiji ya zone Kanyosha nawe amenyesha ko yahora mw’ibarabara yirigwa arayerera ariko ubuzima bukaba bwarahindutse kubera yize umwuga wo kumwa: “Ndashimira ishirahamwe Youth for new vision kubona barankuye mw’ibarabara nkiga umwuga. Kare nta buryo naronka ariko uno musi ndaronka ayo kuriha imfungurwa , n’ibindi.

Naho biri uko,  Ishimwe Jean Adonis aserukira Youth  For New Vision imbere y’amategeko avuga ko iryo shirahamwe naho ryakoze ivyo ngo ntirishoboye gufasha urwo rwaruka rwose ngo ruronke ibikoresho kugira rukore umwuga gwigenga. Asaba uwo wese abishoboye guterera kugira bashike kuri iryo hangiro.

Ku rundi rwaruka Jean Adonis avuga ko rwohurumbira kumenya imyuga kuko irakiza ubukene, kuko aho hose uwukoze arabironkera impembo yaba ntoya canke niniya  irafasha. Ivyo vyose bikaba vyavuzwe ku muhingamo w’uno w’Imana igenekerezo rya 10 Mukakaro 2022 mu gisagara ca Bujumbura aho iryo shirahamwe ryari ryatunganije ikoraniro kaminuza bongera batanga impapuro z’imitsindo ku rwaruka rwakurikiranye inyigisho zo kumwa no kubarira impuzu.